De Digital Classicist

http://www.digitalclassicist.org/

De Digital Classicist (‘Digitale classicus’) is een web-gebaseerde ‘hub’ voor wetenschappers en studenten die geïnteresseerd zijn in het toepassen van de alfa-informatica op onderzoek naar de oudheid. Het belangrijkste doel van deze website is het aanbieden van richtlijnen en suggesties bij belangrijke technische kwesties. Verder zullen wij verslagen van evenementen aanbieden, over (gedrukte en elektronische) publicaties rapporteren, en andere ontwikkelingen in het veld op de voet volgen. De belangstelling en de deskundigheid van de deelnemende collega’s in het algemeen, en van de redacteurs in het bijzonder, zullen bepalend zijn voor hetgeen opgenomen wordt.

Het hoofdgedeelte van de website bevat zowel een geannoteerde lijst van klassieke projecten waarbij de informatietechnologie ingezet wordt, als verwijzingen naar vrij beschikbare hulpmiddelen en bronnen die nuttig kunnen zijn voor wetenschappers die zich met dergelijke projecten bezig houden. Deze website zal ook stabiele versies publiceren van richtlijnen en rapporten van Wiki FAQ: een interactief platform voor het samenstellen van een lijst met vaak gestelde vragen, samen met antwoorden en andere suggesties van leden van de gemeenschap, en gemeenschappeljik geschreven ‘werk in uitvoering’-richtlijnen en -rapporten.

Wij stellen ons ten doel de groei te stimuleren van een werkgemeenschap die open staat voor een ieder die geïnteresseerd is in dit terrein, ongeacht de vaardigheid of ervaring in technische kwesties, of de taal van de bijdrage. In beginsel zullen de belangrijkste rubrieken van de website, alsmede de samenvattingen van discussies, waar mogelijk worden vertaald in de belangrijkste talen van de Europese wetenschap, zoals het Engels, het Frans, het Duits en het Italiaans.

De Digital Classicist wordt ondersteund door het Centre for Computing in the Humanities aan het King’s College London.

   Deutsch    English    Ελληνικά    Français    Hrvatski    Italiano    Suomeksi